Obsah

Řidičům se prodlouží platnost dokladů, která by vypršela v době nouzového stavu

Typ: ostatní
vykřičník.

Řidičům se prodlouží platnost dokladů, která by vypršela v době nouzového stavu

 

Řízení s dokladem (řidičským průkazem či průkazem profesní způsobilosti řidiče), kterému během nouzového stavu uplynula doba platnosti, nebude považováno za přestupek. Opatření se týká pouze ČR, neplatí v zahraničí.

Ministerstvo dopravy přistupuje k metodickému usměrnění zásadních činností agendy řidičů, vykonávaných v přenesené působnosti obcemi s rozšířenou působností a krajskými úřady.

 

Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče; potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu dle § 115 odst. 5 zákona o silničním provozu) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni.

 

Jinými slovy, protiprávní jednání spočívající v řízení s takovým dokladem, jehož platnost skončí v době trvání nouzového stavu, postrádá společenskou škodlivost a chybí tudíž materiální znak přestupku.

 

V tomto duchu budou postupovat i orgány Policie ČR či obecní policie při posuzování přestupků dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu spočívajících v porušení ust. § 6 odst. 7 téhož zákona (mít při řízení u sebe platné doklady).

 

 

(z metodického stanoviska Ministerstva dopravy)


Vytvořeno: 21. 10. 2020
Poslední aktualizace: 21. 10. 2020 12:03
Autor: Správce Webu