Hlášení 07.04.2015

07.04.2015 12:49

Katastrální úřad Valašské Klobouky oznamuje, že v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedašov bude ve dnech 7.,8.,13. a 15. dubna vždy od 08: - 16:00 hod. vyložen k  veřejnému nahlédnutí operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území obce Nedašov. U vyložení bude přítomen pracovník katastrálního úřadu, který vlastníkům nemovitostí odpoví na dotazy a vysvětlí případné nejasnosti. Prosíme, aby jste této zprávě věnovali pozornost. Bližší informace naleznete na "Oznámení", které je vyvěšeno ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách obce v sekci úřední deska.