Hlášení 09. 05. 2014

09.05.2014 08:22

Starostka obce Nedašov svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 14. května 2014 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu Nedašov. Program zasedání: 1. Zahájení, určení ověřovatelů, zapisovatele, připomínky k zápisu.  2. Schválení územního plánu obce Nedašov.  3. Provozní záležitosti.  4. Diskuse.  5. Závěr. Sdělujeme občanům, že mají právo být přítomni na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.

 

Farní úřad Nedašov oznamuje, že hrubá mše svatá bude tuto neděli sloužena až v 11:00 hodin.