Hlášení 10.06.2014

10.06.2014 09:12

David Zdounky bude prodávat zítra na parkovišti u OÚ od 11:15 do 11:45 čerstvá vejce, včelí med, domácí klobásky, vepřové konzervy a paštiky, škvarky v sádle a čerstvou českou zeleninu (nové brambory, cibuli, rajčata, kedlubny, aj.)

 

MUDr. Straňák oznamuje svým pacientům, že tento čtvrtek 12. června bude ordinovat mimořádně od 10:00 do 12:00 hodin. Odpolední ordinace odpadá.

 

Starostka obce svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční v pátek 13. června v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu Nedašov. Program zasedání je následující: 1) Zahájemní, určení ověřovatelů, zapisovatele, připomínky k zápisu  2) Smlova o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů  3) Smlouva o zřízení věcného břemene  3) Účetní závěrka za rok 2013  4) Závěrečný účet obce za rok 2013  6) Přijetí dotace "Stabilizace sesuvného území" + výběrové řízení  7) Pacht pozemků v k. ú. Nedašov  8) Rozpočtové opatření  9) Provozní záležitosti  10) Diskuse  11) Závěr. Sdělujeme občanům, že mají právo být přítomni na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.