Hlášení 11.9.2013

11.09.2013 14:22

Vážení občané, starostka obce Nedašov svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pátek 13. září v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nedašov.

Program zasedání je následující :

- zahájení, určení ověřovatelů, zapisovatele, připomínky k zápisu

- schválení dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu

- schválení dodavatele na opravu střechy u výletiště

- dopravní obslužnost

- rozpočtové opatření

- provozní záležitosti, diskuze a závěr.

Sdělujeme občanům, že mají právo být přítomni na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.

 

Pan Lubomír Častulík si Vám dovoluje nabídnout k vlastní spotřebě švestky. Zěmě původu těchto švestek je Srbsko, švestky jsou baleny ve 40-ti kg pevných pytlích a budou distribuovány ve Valašských Kloboukách v areálu bývalých teletníků směrem na Smolinu ve dnech 17. - 18. září, nejlépe dle pořadí sjednaných objednávek na tel. č. 721418515. Cena švestek je do 10,- Kč.