Hlášení 12.6.2013

12.06.2013 15:41

Vážení občané, starostka obce Nedašov svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pátek 14. června v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nedašov. Program zasedání je následující:

1) zahájení, určení ověřovatelů, zapisovatele, připomínky k zápisu

2) schválení závěrečného účtu obce

3) schválení rozpočtů a závěrečných účtů Mikroregionů Vlára a Jižní Valašsko

4) prodej pozemků pod hospodářskou budovou

5) rozpočtové opatření

6) schválení povodňového plánu obce

7) provozní záležitosti, diskuze a závěr.

Sdělujeme občanům, že mají právo být přítomni na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.

 

Oznamujeme, že v obvodu katastrálního území Nedašov bude od 12. června do 30. srpna probíhat v rámci digitalizace katastrální mapy geodetické měření. Na požádání vlastníků dotčených nemovitostí se zaměstnanci katastrálního úřadu prokáží služebním průkazem.