Hlášení 13. 4. 2015

13.04.2015 08:02

Katastrální úřad Valašské Klobouky oznamuje, že v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedašov bude ve dnech 13. a 15. dubna vždy od 08:00 - 16:00 hod. vyložen k  veřejnému nahlédnutí operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území obce Nedašov. U vyložení bude přítomen pracovník katastrálního úřadu, který vlastníkům nemovitostí odpoví na dotazy a vysvětlí případné nejasnosti. Prosíme, aby jste této zprávě věnovali pozornost. Bližší informace naleznete na "Oznámení", které je vyvěšeno ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách obce v sekci úřední deska.


Firma JUKKA bude prodávat ve středu 15. dubna na parkovišti u OÚ od 12:45 - 13:15 hod. okrasné a ovocné stromky k jarní výsadbě. Dále nabízí angrešty, ostružiny, vinnou tévu, borůvky, růže, sazenice jahod a další keře.


Regionální rozvojová agentura Východní Moravy zve občany na seminář "Dotace v zemědělství 2015", který se uskuteční zítra, tj. 14. dubna od 13:00 - 16:00 hodin v KD Nedašov.