Hlášení 19.7.2013

19.07.2013 14:01

Starostka obce Nedašov svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 23. července v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního domu. Program zasedání je následující:

- zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, připomínky k zápisu

- schválení realizace projektu Revitalizace centra obce

- rozpočtové opatření

- provozní záležitosti

- diskuze a závěr.

Sdělujeme občanům, že mají právo být přítomni na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.

 

Byl nalezen asi dvouletý labrador s obojkem. Bližší informace o něm na tel. čísle: 602 228 229.