Hlášení 20.05.2015

20.05.2015 10:22

Pojízdná prodejna Synek Vacenovice bude prodávat zítra od 14:30 - 15:00 hod. na parkovišti u obecního úřadu jablka golden a idaret za 13,- - 17,- Kč/kg, konzumní brambory v 25-ti kg balení za 6,- Kč/kg a toaletní papír.

Starostka obce Nedašov zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve čtvrtek 21. května v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního domu. Bližší informace o programu zasedání naleznete ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách obce.

Ztratili se 2 pávi - bílé a hnědé barvy. Majitel - p. Rosůlek z Val. Klobouk prosí případného nálezce o informaci na tel. č. 603 472 013.

Oznamujeme občanům, že v pondělí 25. května se v naší obci uskuteční sběr nebezpečného odpadu, zpětného odběru a budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností. Tento sběr bude probíhat u hasičské zbrojinice od 08:00 - 17:00 hod. Od 15:00 - 17:00 hod. bude přistaveno auto na nebezpečný odpad.