Hlášení 22.05.2014

22.05.2014 11:05

V pondělí 26. května proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Např. pneumatik, barev, ředidel, televizorů, ledniček, zářivek a dalších elektrospotřebičů. Dále budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností. Letos je sběr rozšířen i o papír, noviny a časopisy. Žádáme o svázání do balíků pro snadnější manipulaci při odvozu. Sběr bude probíhat u hasičské zbrojnice od 08:00 - 17:00 hod.


Žádáme občany, kteří budou požadovat návštěvu volební komise s přenosnou volební schránkou, aby se nahlásili do soboty 24. května na obecním úřadě.