Hlášení 22.05.2015

22.05.2015 09:34

Oznamujeme, že od 25. - 28. května se budou v naší obci provádět odečty elektroměrů všech distributorů. V případě nepřítomnosti zanechejte vzkaz na viditelném místě nebo volejte na tel. číslo 608 816 803 paní Remešové.

V sobotu 30. května se uskuteční 13. ročník senátorského chodníčku. Odjezd autobusu z Nedašova bude v 09:30 hod. z autobusové zastávky u Ivánků. Zájemci se mohou nahlásit na obecním úřadě.

V pondělí 25. května proběhne v naší obci sběr nebezpečného, zpětného a velkoobjemového odpadu. Sběr bude probíhat u hasičské zbrojnice od 08:00 - 17:00 hod.

Sbor dobrovolných hasičů Nedašov svolává členskou schůzi, která se bude konat dnes v 19:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice. Účast všech členů je nutná.

Centrum Veronica Hostětín zve občany v neděli 24. května na vycházku do krajiny v okolí Hostětína. Trasa vycházky vede po naučné stezce Naokolo Hostětína, kde bude připraven doprovodný program včetně ochutnávky moštů. Průvodcem bude autor soch na naučné stezce - výtvarník Rostislav Pospíšil. Sraz účastníků je ve 13:30 u Centra Veronica Hostětín.