Hlášení 22.8.2014

22.08.2014 09:26

Starostka obce Nedašov svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v úterý 26. srpna v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního domu. Program zasedání je následující:

- zahájení, určení ověřovatelů, zapisovatele, připomínky k zápisu

- smlouva o nájmu plynárenského zařízení

- dodatek ke smlouvě s regionálním operačním programem

- neinvestiční příspěvek sboru dobrovolných hasičů

- vodovodní přípojka k novému rodinnému domu

- žádost o odkoupení pozemku

- odkoupení pozemku č. 1840/4

- schválení dodavatelské firmy a technického dozoru na akci Stabilizace sesuvného území

- pacht pozemků v katastrálním území Nedašov

- rozpočtové opatření

- provozní záležitosti

- diskuze a závěr.

Sdělujeme občanům, že mají právo být přítomni na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.