Hlášení 22.9.2014

22.09.2014 12:43

Ve čtvrtek 25. a v pátek 26. září bude probíhat v naší obci, vždy od 09:00 - 17:00 hod., v prostorách hasičské zbrojnice sběr textilu pro Diakonii Broumov. Textil odevzdávejte v zavázaných igelitových pytlech.

Starostka obce Nedašov svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v pátek 26. září v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nedašov.

Program zasedání je následující:

- zahájení, určení ověřovatelů, připomínky k zápisu

- schválení dodavatele na akci:" Snížení prašnosti Nedašov"

- rozpočtové opatření

- pacht pozemků v k. ú. Nedašov

- žádost na obnovu majetku - Ministerstvo pro místní rozvoj

- provozní záležitosti, diskuze a závěr.

Sdělujeme občanům, že mají právo být přítomni na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.