Hlášení 24.11.2015

24.11.2015 12:19

Oznamujeme, že je možnost získat do bezplatného pronájmu zahradní kompostér, který se bude vydávat ve čtvrtek 26. a v pátek 27. listopadu - vždy od 08:00 - 15:00 hod. na obecním úřadě po podepsání smlouvy o výpůjčce.

Senior klub Nedašov zve občany na V. Nedašovský jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu, který se bude konat v sobotu 28. listopadu od 15:00 hod. v Kulturním domě Nedašov. Zájemci o prodej se mohou nahlásit do pátku 27. listopadu u p. Dubčákové nebo na obecním úřadě.

Sbor dobrovolných hasičů Nedašov svolává členskou schůzi na pátek 27. listopadu. Začátek bude v 19:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice. Účast všech členů je nutná.