hlášení 25.7.2013

25.07.2013 11:04

Hejtman Zlínského kraje na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje vyhlašuje pro celé území Zlínského kraje přísný zákaz vypalování, provádění ohňostrojů a pyrotechnických efektů, při kterých se používá otevřený oheň. Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech, bez používání otevřeného ohně.