Hlášení 25.9.2014

25.09.2014 10:39

Starostka obce Nedašov svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce , které se bude konat v pátek 26. září v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního domu. Program zasedání je následující:

- zahájení, určení ověřovatelů, připomínky k zápisu

- schválení dodavatele na akci " Snížení prašnosti Nedašov "

- rozpočtové opatření

- pacht pozemků v k.ú. Nedašov

- žádost na obnovu majetku - MMR

- provozní záležitosti

- diskuze

- závěr

Sdělujeme občanům, že mají právo být přítomni na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.


Firma Lukrom bude v sobotu 27. září od 09:00 - 12:00 hod. prodávat na farmě v Návojné vykrmená brojlerová kuřata. Cena za kg je 33,- Kč.


Denní stacionář v Brumově pořádá 1. října zájezd na Svatý kopeček u Olomouce. Odjezd bude v 07:00 hod. od Mezu a cena je 200,- Kč. Přihlásit se můžete na tel. čísle 605 063 239 nebo osobně ve stacionáři.