Hlášení 31.10.2014

31.10.2014 08:20

Starostka obce Nedašov svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v úterý 4. listopadu v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního domu. Program zasedání je následující:

- zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

- volba mandátní, návrhové a volební komise

- složení slibu členů zastupitelstva obce

- schválení programu

- volba starosty a místostarosty

- zřízení výborů a komisí obce

- rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva

- diskuze a závěr

Sdělujeme občanům, že mají právo být přítomni na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.


Sbor dobrovolných hasičů Nedašov svolává členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 1. listopadu v 18:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice. Účast všech členů je nutná.