Hlášení 4. 7. 2017

04.07.2017 09:03

Sbor dobrovolných hasičů NedašovaLhota Vás co nejsrdečněji zve na Cyrilometodějské odpoledne s hasiči,které se uskuteční ve středu 5.7.2017 v areálu TJ Nedašova Lhotav Říčkách. Začátek kulturního programu je v 15:00, vstupné dobrovolné.

Můžete se těšit na:

- vystoupení Valášku Nedašov

- vystoupení MŠ Nedašova Lhota

- mažoretky ZŠ Nedašov

- zásah HZS Valašské Klobouky

- ukázku techniky SDH Val. Klobouky

- historickou stříkačku taženou koňmi

Po skončení kulturního programu od 18:00 taneční zábava se slovenskou skupinou ARTEX. Vstupné 60Kč. Na Vaši účast se těší tým pořadatelů.Diabetologická ambulance Brumov, Mudr. Petrášová, upozorňuje, že v pátek 7. července nebude ordinovat.


Zdravotní středisko Brumov, MUDr. Zvoníčková, oznamuje svým pacientům, že nebude ordinovat od 10. do 21. července. Akutní případy ošetří MUDr. Leixner ve své ordinaci.


Střední odborné učiliště Valašské Klobouky nabízí volné místo na pozici hlavní kuchařky. Podmínkou přijetí je vyučení v oboru. Nástup 28.8.2017. Zájemci volejte na telefon 731425795 nebo 736130757.


Upozorňujeme občany, že od 3. července platí v naší obci mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat. Celé znění tohoto nařízení je vyvěšeno na úřední desce obce Nedašov.


Firma LUKROM bude prodávat v sobotu 8. července od 8 do 11 hodin na farmě v Návojné brojlerová kuřata. Cena za 1 kg je 33 Kč.