Aktualizace územního plánu

Aktualizace územního plánu

Obecní úřad informuje všechny občany obce a vlastníky pozemků, že v současné době jsou započaty přípravné práce na změně našeho územního plánu obce.

Obecní úřad již započal shromažďovat připomínky občanů, které budou následně předány k zapracování a zákonnému projednání. Připomínky by se měly týkat žádostí na nové stavební pozemky, plochy pro podnikání, výrobu, ale i na zalesnění zemědělské půdy, nových vodních ploch apod.

Změna územního plánu se bude projednávat zhruba 1,5 roku a veřejnost bude mít celkem 3x zákonnou možnost připomínkování.

Připomínky již v předstihu budou shromažďovány na obecním úřadě do konce září 2017.

 

Obecní úřad informuje všechny občany obce a vlastníky pozemků, že v současné době jsou započaty přípravné práce na změně našeho územního plánu obce.

Obecní úřad již započal shromažďovat připomínky občanů, které budou následně předány k zapracování a zákonnému projednání. Připomínky by se měly týkat žádostí na nové stavební pozemky, plochy pro podnikání, výrobu, ale i na zalesnění zemědělské půdy, nových vodních ploch apod.

Změna územního plánu se bude projednávat zhruba 1,5 roku a veřejnost bude mít celkem 3x zákonnou možnost připomínkování.

Připomínky již v předstihu budou shromažďovány na obecním úřadě do konce září 2017.

 

Vzor připomínky.

 

Jméno, příjmení

datum narození

adresa

 

Připomínka k Územnímu plánu Nedašov

Žádám, aby pozemek č. XY k. ú. Nedašov byl v územním plánu zapracován jako plocha pro bydlení (výroba, rekreace, plocha lesa, ….) popř. je zapotřebí popsat svůj budoucí záměr. (mám v plánu na pozemku postavit to a to ……)

Podpis