Dětský bazárek

Dětský bazárek

 

Dne 5. a 6. 4. 2013 se konal v pořadí 4. charitativní dětský bazárek,

pořádaný OZ Nedašov.

A byl velmi úspěšný. Přišlo hodně maminek, zúčastnily se i maminky

ze širokého okolí. Účast, přinesené a prodané zboží – nejvyšší ze všech

těchto akcí. Děkujeme.

Děkuji touto cestou i všem maminkám, které neprodané zboží přenechaly

pro charitu. Zboží bude charitě předáno.

Další, opět dvoudenní bazárek proběhne v průběhu 10/2013.

Už teď se těšíme na vaši účast.

Zapsala: Vaculíková Anežka, členka OZ Nedašov