Dětský bazárek-hodnocení

Dětský bazárek-hodnocení

 Reakce – zhodnocení charitativní akce  d  ě t s k ý   b a z á r e k

 Bylo vidět, že bazárek v obci Nedašov neprobíhá pravidelně.

Možná z ostychu některých maminek nebyl zájem příliš vysoký.

OZ Nedašov tuto akci připravilo s úmyslem, že pokud bude vyšší účast, bazárek by se konal 2x ročně – jarní a podzimní.

Tak co, máte zájem? Popřemýšlejte, ozvěte se, podzimní kolo se může konat.

                                                                    Zapsala: Vaculíková Anežka, členka OZ Nedašov