Dětský charitativní bazárek

Dětský charitativní bazárek

Dne 4. a 5. 4. 2014 proběhl charitativní jarní bazárek pro děti a dospělé. Pořadatel: OZ Nedašov.

Těší nás Váš zájem o tuto akci. Sjíždějí se k nám maminky ze širokého okolí, přibývá zájem maminek, ale i babiček naší obce. A můžeme se i pochlubit – na našem bazárku to prý bývá dobré /takové doporučení na nás dostalo několik maminek ze vzdálenějších obcí/.

D ě k u j i Vám všem za přinesené zboží, ale i za nákupy. Opět bylo co prodávat, hodně se nakupovalo.

Zároveň touto cestou d ě k u j i všem maminkám, které přinesly oblečení a obuv pro charitu.

Zboží bude charitě předáno.

Poděkování patří nedašovským maminkám, které pomáhaly při bazárku - d ě k u j i .

Další, tentokrát podzimní bazárek – opět pro děti a dospělé, plánujeme na 10/2014.

Zapsala: Vaculíková Anežka, členka OZ Nedašov