Kácení máje na Obecní zahradě

Kácení máje na Obecní zahradě

Dne 30. 5. 2014 pořádali členové OZ Nedašov kácení máje. Přestože účast na této akci nebyla velká, předpokládám že z důvodu nepředvídatelného počasí, my přítomní jsme se pobavili.  Při kácení máje pomáhaly všechny zúčastněné děti. Byla předána i cena za „chycení“ vlajky – dle vlastního výběru z nabízeného občerstvení. V rámci doprovodného programu si děti zasportovaly. Hráli jsme spolu vybíjenou, fotbal, trefovali jsme míčky na cíl, trénovali hod do koše, zkoušeli jsme chůzi na chůdách. Společně jsme kreslili, děti tančily. Na závěr byly děti odměněny sladkostmi. Pro velký úspěch z minulé akce byl v průběhu celého podvečera podáván lektvar – výborný ochucený čaj. Chladno nebylo ani dospělákům: pro zahřátí se nabízela obecní slivovice, nebo pobyt u ohně, spojený s opékáním špekáčků. 

Děkuji touto cestou všem, kdo jste se zúčastnili. Zvu Vás všechny na příští akci, pořádanou ve spolupráci OZ Nedašov a skupina TARA:

28. 6. 2014   Dětský branný den, začátek ve 13.00hod

Akce se uskuteční v prostorách u Obecního domu a ZŠ Nedašov

 Zapsala: Vaculíková Anežka, členka OZ Nedašov.

Foto: obec-nedasov.rajce.idnes.cz/Kaceni_maje_2014