Nedašovské dožínky

10. srpna se uskuteční TRADIČNÍ DOŽÍNKY A 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VALAŠSKÉHO NÁRODOPISNÉHO SOUBORU „ZÁVRŠAN“ NEDAŠOV
Akce se uskuteční v areálu Obecní zahrady Nedašov.

PROGRAM:

14,30 hodin – krojovaný průvod od sochy sv. Antoníčka do farního kostela
15,00 hodin – svátostné požehnání a posvěcení Dožínkového věnce
16,00 hodin – zahájení oslav – hlavní program za účasti souboru Světlovánek:
„ROK NA DĚDINĚ“ – OD TŘÍ KRÁLŮ AŽ PO LUCU
18,00 hodin – taneční zábava s muzigů „Důbravanka“
21,00 hodin – promítání filmu „Píseň o kalině“
Vstupné: 50 korun
Akce se uskuteční za podpory Zlínského kraje, Obce Nedašov, Obce Návojná a Obce Nedašova Lhota