Nedašovské dožínky

Nedašovské dožínky

Letošní "Nedašovské dožínky" byly ve znamení oslav 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VALAŠSKÉHO NÁRODOPISNÉHO SOUBORU „ZÁVRŠAN“ NEDAŠOV. Součástí byl bohatý kulturní program na Obecní zahradě. Fotografie zde .Významnou událostí bylo také předání pamětní medaile "Čestný občan Obce Nedašov" panu Janu Novákovi -rodákovi z Nedašova žijícímu v Peru. Viz rubrika ČESTNÉ OBČANSTVÍ.