NEDAŠOVSKÝ JARMARK S ROZSVĚCOVÁNÍM VÁNOČNÍHO STROMU.

NEDAŠOVSKÝ JARMARK S ROZSVĚCOVÁNÍM VÁNOČNÍHO STROMU.

SENIOR  KLUB NEDAŠOV pořádá pod záštitou starostky obce Bc.Aleny Novákové

"Nedašovský jarmark",který se koná v pátek 7.12.2012 od 15.00hod.v KD Nedašov.

Na tomto jarmarku máte možnost nakoupit různé adventní a vánoční výrobky,dále perníčky,vánoční oplatky,koláčky,frgály,výrobky z medu a horkou medovinu.

Během prodeje se můžete zaposlouchat do "adventních písní",které zazpívá soubor Závršan. 

Občerstvení je zajištěno /kyselica,svařák,slivovica,kávička,čaj,nealko a občerstvení pro děti/.

V 17.00  bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Širokou veřejnost srdečně zve Senior klub Nedašov

Prodejci,hlaste se do 6.12.2012 u paní Lídy Dubčákové