Nedašovský jarmark

Nedašovský jarmark
Senior klub Nedašov pořádá pod záštitou starostky obce Bc.Aleny Novákové, III.ročník Nedašovského jarmarku,
který se koná v pátek 6.12..2013  od 15:00 hod. v sále Kulturního domu.
V kulturním programu,který začne v 15:30 hod. vystoupí děti z MŠ Nedašov,Nedašova Lhota,Návojná,
 Nedašovští valášci pod vedením Markéty Holbové a soubor Závršan.
Po ukončení programu bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu před OÚ.
 
Vyhlašujeme soutěž o nejlepší "vanilkové rohlíčky".
Prosíme tímto ženy - cukrářky,aby přinesly vzorky k posouzení.
 
Občerstvení je zajištěno pro děti i dospělé / kyselica, svařák, párky v rohlíku,kávička, čaj a jiné dobrůtky /.
Na jarmarku máte  možnost nakoupit výrobky různého charakteru, adventní a vánoční výrobky, oplatky,perníčky,frgály,
 med a různé medové a jiné domácí produkty.
 
Děti se můžou těšit na ukázku malování vánočních baněk, budou mít možnost si baňku namalovat a odnést domů.
 
Širokou veřejnost srdečně zve Senior klub Nedašov a těšíme se na Vás.
 
Zájemci o prodej svých výrobků,hlaste se nejpozději do 5.12.2013 na mobil:732 716 580  u paní Ludmily Dubčákové,nebo na Obecním úřadě.