Obec Nedašov -3. místo v soutěži o Vesnici roku

Obec Nedašov -3. místo v soutěži o Vesnici roku

Letošního 14. ročníku se zúčastnilo 27 obcí, což je o 12 více než v loňském roce. Soutěže se mohly zúčastnit obce vesnického charakteru s maximálním počtem 5 250 obyvatel, které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Hodnotila se například péče o stavební fond a obraz vesnice, starost o veřejná prostranství, krajinu, společenský život, aktivity občanů či podnikání.

Naše obec získala bílou stuhu za práci s mládeží, za skvělou prezentaci, práci žáků,dětí a jejich učitelů.Bílá stuha je dotována částkou 1.1 mil. korun. Tato pocta je hezkým oceněním jejich práce.

Více zde : nasevalassko.info/aktualne/clanky/3995_Ve-Vesnici-roku-zabodovalo-Zavrsi!.html