Odešel čestný občan pplk.Jan Novák

Odešel čestný občan pplk.Jan Novák

Dne 2.10. nás opustil náš čestný občan pplk. let. Jan Novák, žijící v Peru. Zemřel, tak jak žil, jako milovník rodiny, velký válečník
a vlastenec se silnou vírou v Boha. Nedávno mu byl udělen kříž ministra obrany. Byl též hrdý na čestné občanství města Nedašov.
Buď mu země lehká. Více zde www.nedasov.cz/cestne-obcanstvi/