Otevřené dny na louce

Otevřené dny na louce

 

V sobotu 25. května 2013 se konala botanická exkurze na Nedašovsko.

Objednaným autobusem se vyjíždělo v 8 hodin z Veselí nad Moravou. Přímo zde nastoupilo 22 účastníků, 3 další jsme do autobusu přibrali cestou a v Nedašově se k nám přidalo ještě 6 zájemců.

Začínalo se u farmy v Nedašově, kde byl projekt Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, díky jemuž se exkurze uskutečnila, představen a rovněž byli představeni průvodci RNDr. Ivana Jongepierová a Mgr. Karel Fajmon. Původní záměr vést trasu až na pohraniční hřeben (9 km, členitý terén) byl z důvodu nepříznivého a deštivého počasí upraven tak, aby měli účastníci z exkurze příjemný prožitek, ne touhu utéct do autobusu. Podle původního plánu se šlo přes PR Jalovcová stráň i PP Kaňoury, kde bylo k vidění snad všechno, co se v širokém okolí Nedašova na konci května dá zastihnout v květu. Zkrácená zpáteční trasa pak vedla Hrušovou dolinou, i tak jsme urazili celkem přes 7 km.

Velkému zájmu se těšilo vysvětlení pojmu „ščagél“ neboli „glocek“ – blíže neurčená ze země trčící věc rostlinného původu, obvykle nepříliš atraktivního vzhledu. Kromě nejrůznějších ščagélů jsme ovšem v průběhu exkurze viděli mnohé ozdobně kvetoucí druhy rostlin. K nejzajímavějším patřila podkovka chocholatá a množství orchidejí – vstavač mužský, vstavač kukačka, bradáček vejčitý, prstnatec májový, nakvétající hlavinka horská či pětiprstka žežulník. Na jalovcové pastvině jsme měli možnost vidět také řadu dnes již vzácnějších pastvinných rostlin jako kociánek dvoudomý nebo různé vítody (v. obecný, v. ostrokřídlý a v. chocholatý). Ke konci exkurze jsme překvapivě zastihli v květu také černýš hajní časný, který je častější spíše v jižní části Bílých Karpat.

Kromě přírodních krás byli účastníci seznámeni také s historií krajiny Nedašovska a zejména s historií a současností lidského hospodaření na jednotlivých navštívených lokalitách.

Většina účastníků byla velmi potěšena, že mohli nahlédnout do severní části Bílých Karpat a tázali se, kdy se budou moci společně s námi vydat na další podobnou exkurzi.

Fotogalerie zde: manula1.rajce.idnes.cz/Bile_Karpaty%2C_Nedasova_-_Jalovcova_stran%2C_Kanoury/