P.František Půček

P.František Půček
Ctěný a uznávaný kněz, zakladatel Omladiny a Orla, mecenáš kultury
Narozen: 30. 10. 1895, Hýsly u Kyjova
Zemřel : 21. 9. 1968, Lukov
P. František Půček byl konzistoří do Nedašova dekretován 2. listopadu 1934. Brzy po svém 
příchodu se krom rozvoje života duchovního aktivně zasadil i o podporu oblasti společenské.
Inicioval založení Katolické Omladiny a Orla, v roce 1935 začíná organizovat poutě, kterých se 
ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie zúčastnilo nemalé množství věřících z širokého 
okolí. P. František Půček se také významně podílel na důstojném zařízení kostela a úpravě
jeho blízkého okolí. Byl též donátorem soch sv. Josefa, sv. Anny a Panny Marie, sv. Antonína 
Paduánského a sv. Václava, které jsou dodnes nedomyslitelnou součástí obce. Pro své
zásluhy při „zvelebení chrámu Páně“, ale jistě i pro jeho přičinění k obecnému rozvoji celého
Závrší, byl P. František Půček 18. 3. 1938 jmenován čestným občanem obcí Nedašov a 
Nedašova Lhota.
P. František Půček stál při svých farnících v těžkých letech 2. světové války, byl po jejich boku 
i v nelehkém období po jejím ukončení. V lednu 1949 Závrší tvrdě zasáhly události, které 
vyvrcholily zadržením P. Půčka a jeho ochránců, vazbou a nakonec žalářem, z kterého se P. 
Půček vrátil až po dvou letech. Při těchto událostech prokázali závršští muži v čele se svým 
farářem neobyčejně pevnou víru a odvahu.
V Nedašově působil P. František Půček až do 22. 7. 1959, kdy přijímá nabídku charitního
domova v Lukově, v němž setrval až do své smrti. Pohřben je v kněžské hrobce na 
nedašovském hřbitově.