P.Jakub Jelínek

P.Jakub Jelínek
Kněz - jeden z budovatelů kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově
Narozen: 20. 5. 1842
Zemřel : 13. 12. 1913 v Brumově
P. Jakub Jelínek působil v brumovské farnosti od 13. června 1894. Během své kněžské služby 
si získal obdiv a oblibu farníku zejména díky své povaze a ochotě pomoci. Významně podpořil
výstavbu školy v Nedašově i mnohé další konkrétní počiny. Stál také u zrodu myšlenky na 
zbudování kostela na Závrší, čímž dal popud ke zřízení nové farnosti Nedašov. Na tento 
úmysl věnoval nemalý finanční obnos (20 000,-K) a přičinil se též svými zkušenostmi a 
přímluvami. Dalšími hmotnými dary přispěl při vlastním zařizování interiéru kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově. Jeho budovatelské úsilí však nesměřovalo pouze na 
Závrší, nýbrž ke všem obcím tehdejší brumovské farnosti. Také proto byl za své zásluhy
P. Jakub Jelínek roku 1903 od všech přifařených obci včetně Nedašova jmenován čestným 
občanem.
P. Jakub Jelínek je všeobecně vnímán jako jeden z mecenášů nedašovského chrámu Páně. 
Jeho svěcení v roce 1916 se však již nedočkal. Umírá večer 13. prosince 1913. Nedašovští 
farníci však na jeho zásluhy nezapomněli a 13. srpna 1939 převezli ostatky kněze -
budovatele na nedašovský hřbitov, kde je za velké účasti věřících z širokého okolí slavnostně
uložili do nové kněžské hrobky