Poděkování zastupitelstvu ZK

Poděkování zastupitelstvu ZK

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje za účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši

100 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta obci v souvislosti s oceněním v soutěži "VESNICE ROKU 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI"