Poděkování zastupitelstvu ZK

Poděkování zastupitelstvu ZK

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje za účelovou neinvestiční dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši

40 000,- Kč na restaurování kamenného kříže z roku 1878.