Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského  kraje

Vyjadřuji poděkování Zastupitelstvu Zlínského  kraje za schválení a poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na odstranění následků prvotních povodňových škod.

Nováková Alena, starostka obce