Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje za schválení a poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 998 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu SILNICE III/50736:NEDAŠOV PRŮTAH -KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, který je spolufinancován Ministerstvem zemědělství ČR.