Poděkování Zlínskému kraji

Poděkování Zlínskému kraji

Poděkování  Zlínskému kraji  za schválení dotace ve výši 625.000,- Kč a návratné finanční výpomoci ve výši 375.000,- Kč z PFO2-08 Podprogramu na podporu obnovy venkova na akci PF02-08-108 – Stavební úpravy a udržovací práce- Hasičská zbrojnice Nedašov.