Poděkování Zlínskému kraji

Poděkování Zlínskému kraji

  

Poděkování  Zlínskému  kraji za účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10.000,- Kč na pořádání akce „Vánoční koncert“

 

       NÁRODOPISNÝ SOUBOR  ZÁVRŠAN a ZASTUPITELSTVO OBCE NEDAŠOV