Postřehy z koncertu Boršičanky

Postřehy z koncertu Boršičanky

Národopisný soubor Závršan a Zastupitelstvo obce Nedašov pořádali dne 21. 12. 2013 Vánoční koncert dechové hudby Boršičanka.

Pohoštění pro všechny přítomné zajistili členové OZ Nedašov. Byl připraven svařák, koláčky nám tentokrát napekly zaměstnankyně OÚ Nedašov – byly vynikající, děkujeme.

Písně Boršičanky a skvělé vystoupení moderátorky koncertu navodilo u všech milou atmosféru vánočního času – času klidu, pohody, rozjímání, času společných chvil prožitých se svými blízkými.  D ě k u j e m e  touto cestou dechové hudbě Boršičanka za krásný Vánoční koncert.

D ě k u j i  touto cestou Vám všem, kteří jste na koncert přišli. Mezi diváky bylo i několik zahraničních návštěvníků ze Slovenska. Spolu s dospělými přišlo i mnoho dětí, všichni se bavili. O výborném publiku svědčí to, že jsme si s Boršičankou všichni společně dokázali zazpívat.

D ě k u j i  touto cestou MVDr. Stanislavu Mišákovi, hejtmanovi Zlínského kraje, který měl nad touto akcí záštitu.             

 

Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků

Vaculíková Anežka, členka OZ Nedašov

Fotogalerie zde : obec-nedasov.rajce.idnes.cz/Vanocni_koncert_Borsicanky_2013/