Posunutí začátku školního roku 2009/2010

Posunutí začátku školního roku 2009/2010

Ředitel školy po projednání se zřizovatelem školy obcí Nedašov rozhodl z důvodu nedokončených technických prací v budově školy, kde probíhá výměna oken - zednické a další práce,  posunout začátek školního roku na pondělí 7. září 2009. Rodiče žáků, kteří nemají možnost nechat děti doma nebo jiným způsobem zajistit dohled, mohou  do pátku 28.8. přihlásit žáky do školní družiny, která bude v provozu od  od 1.- 4.9 od 7.30- 15.00.h.  Školní jídelna bude v provozu pouze v případě dostatečného počtu přihlášených žáků. Přihlášení do školní družiny můžete také na tel. 577335334 v době od 7.00-14.00 h.

Provoz v mateřské škole je beze změny, tj. začátek v normálním termínu 1. září 2009.

* Alena Nováková, starostka *