Pozvánka na 2. Vánoční jarmark

Pozvánka na 2. Vánoční jarmark

Základní škola Neašov spolu s Obcí Nedašov pořádá 2. prosince v pátek  2.Vánoční jarmark. Tentokrát se uskuteční v prostorách sálu kulturního domu a přilehlých prostorách.

Na programu je kromě prodeje vánočních symbolů také vystoupení dětí z MŠ, žáků ZŠ, senior klubu a krůžku Závršan. Začátek je v 15 hodin. Jarmark je spojen s rozsvěcováním vánočního stromu na prostranství "U Ivánků". Těšit se můžete také na majestátný ohňostroj, který můžete shlédnout v 17 hodin.

Je připraveno občerstvení v podobě kyselice a svařeného vína. Výtěžek z prodeje žákovských prací půjde na podporu školních aktivit a charitativní činnost. Těšíme se na vaši účast.