Pozvánka na dětský branný den

Pozvánka na dětský branný den

  OZ Nedašov ve spolupráci se skupinou TARA – branný klub Nedašov a za pomoci   Hasičů Nedašov a ZŠ Nedašov pořádají dne 28. 6. 2014 ve 13.00 hod v prostorách areálu kolem Obecního domu Nedašov a ZŠ Nedašov    D Ě T S K Ý   B R A N N Ý   D E N.

Program: 1. prezentace - Policie ČR

                 2. prezentace - Hasičský záchranný sbor z Valašských Klobouk

                 3. branné soutěže /poznávání zbraní, hod granátem, přelez nebo šplh po laně,    

                     hledání min a mnoho dalších zajímavých disciplín/  

                 4. po absolvování soutěží opékání špekáčků

Soutěžní disciplíny jsou nastaveny pro všechny věkové kategorie. Soutěžit mohou tedy nejenom děti, ale i dospělí. Zároveň odměny za soutěže jsou připraveny jak pro děti, tak i pro dospělé.

Občerstvení a hudební doprovod je zajištěno.                                                                              

 Přiďte se podívat, přijďte soutěžit, přijďte se bavit.