Pracovní místa VPP v naší obci financované z EU

Pracovní místa VPP v naší obci financované z EU


Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2008 - 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 4. 2010 do 31. 10. 2010 bylo v obci Nedašov v rámci projektu podpořeno 10 pracovních míst na VPP za 821.224,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 698.040,40 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 123.183,60 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství
a budov, což přispělo k lepšímu vzhledu obce. Na těchto pracovních místech pracovali občané, kteří vzhledem k dlouhodobé nezaměstnanosti, návratu z mateřské dovolené nebo věku jen obtížně hledali zaměstnání.

Více zde Nedasov 10x_VPP_oplzz_ CB III.doc (675 kB) a zde Nedasov_VPP09_oplzz_ CB III.doc (673 kB)