Projekt obnovy zeleně v centru obce

Projekt obnovy zeleně v centru obce

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského  kraje za schválení dotace ve výši 382.000,- Kč a návratné finanční výpomoci ve výši 229.000,- Kč z PFO2-09 Podprogramu na podporu obnovy venkova na akci PF02-09DT13/149 – PROJEKT OBNOVY ZELENĚ V CENTRU OBCE NEDAŠOV.