Rada Zlínského kraje schválila rekonstrukci silnice mezi Brumovem-Bylnicí a obcí Červený Kameň přes naši obec

Rada Zlínského kraje schválila rekonstrukci silnice mezi Brumovem-Bylnicí a obcí Červený Kameň přes naši obec

Projektový a finanční rámec projektu "Silnice III/50736: Brumov (ČR) – Červený Kameň (SR)" schválila na svém jednání krajská rada a doporučila zastupitelstvu schválit zajištění spolufinancování tohoto projektu ve výši 27, 580 milionů korun z prostředků Zlínského kraje. Tato částka odpovídá 10 % z celkových nákladů.
„Projekt je zaměřen na spolupráci Zlínského kraje a Trenčianského samosprávneho kraja ve věci rekonstrukce silnice ve zmíněném úseku a bude zařazen do Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR–ČR,“ uvedl Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana pro oblast dopravy. Míra financování je následující: 85 % Evropská unie, 5 % státní rozpočet, 10 % vlastní zdroje Zlínského kraje.
Operační program Přeshraniční spolupráce SR–ČR je určen pro slovenské a moravské kraje, jejichž část území leží na česko-slovenské hranici, a jeho smyslem je rozvoj spolupráce a podpora trvalého socioekonomického růstu přeshraničních regionů díky odstraňování existujících bariér a rozšiřování celkového rozvojového potenciálu území. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Řídícím orgánem programu v České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj.
Novinkou v rámci vyhlašovaného programu je tzv. princip vedoucího partnera, který spočívá v tom, že zúčastněné strany si mezi sebou volí vedoucího partnera, který celkově zodpovídá za projekt. Na základě závěrů ze společného jednání Zlínského kraje a Trenčianského samosprávneho kraja z dubna letošního roku se lídrem projektu stal Zlínský kraj.