Sběr nebezpečného a jiného odpadu

Sběr nebezpečného a jiného odpadu

Dne 16. června  proběhne sběr nebezpečného odpadu (pneumatiky, oleje, barvy, ředidla, atd.), zpětného odběru (televize, ledničky, monitory, zářivky, výbojky, ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, vrtačky, vysavače, žehličky, atd.) a budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností (koberce, nábytek, atd.)

Tento sběr bude u hasičské zbrojnice. Kontejnery budou přistaveny od rána. Nebezpečný odpad bude odebírat firma Rumpold od 15,00 do 17,00 h