Senioři a děti na Obecní zahradě

V sobotu 12.7.2008 uspořádal Senior klub Nedašov pro své členy a jejich vnoučata zábavné odpoledne.Pro děti jsme připravili různé sportovní soutěže,za které pak následovala odměna sladkostmi a jinými drobnostmi.Společně si všichni opékali klobásy,zpívalo se,tančilo a děti hrály různé míčové a jiné hry.Počasí nám přálo,účast byla hojná a všichni nadmíru spokojeni.Co víc jsme si mohli přát...?