Senioři na "Memoriálu Zdeňka Szpaka"

Ve čvrtek 21.8.2008 se zúčastnil tým Senior klubu Nedašov turnaje v petangue,který uspořádala kancelář senátorky Aleny Gajdůškové ve spolupráci s Domovem pro seniory na Burešově a VZP Zlín.Mediálním partnerem této sportovní akce byla regionální televize RTA Zlín.

Turnaj,který se hrál k poctě PhDr.Zdeňka Szpaka,dřívějšího radního Zlínského kraje,odpovědného za sociální oblast se zúčastnilo 10 týmů Zlínského kraje.

Po vyhodnocení nejlepších týmů a předání ocenění následovalo občerstvení,volná zábava a nakonec si všichni při harmonice společně zazpívali.Odcházeli jsme s báječným pocitem,že sportovat lze v každém věku jen, když se chce!!!