Starostka obce převzala ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2010

Starostka obce převzala ocenění  krajského kola soutěže Vesnice roku 2010

Slavnostní ocenění vítězů soutěže Vesnice roku 2010 Zlínského kraje se  konalo ve Hvozdné. Ceremoniálu s bohatým kulturním a společenským programem se zúčastnil hejtman Stanislav Mišák a další nejvyšší představitelé Zlínského kraje, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova ČR a představitelé obcí Zlínského kraje, úspěšní v letošním i minulých ročnících i další významní a čestní hosté.

Více zde

Celkové pořadí, o němž rozhodla krajská hodnotitelská komise
1. místo Hvozdná – 2 000 000 Kč - Zlatá stuha
2. místo Komňa – 1 350 000 Kč - Zelená stuha
3. místo Nedašov – 1 100 000 Kč - Bílá stuha
4. místo Francova Lhota – 650 000 Kč - Oranžová stuha
5. místo Zašová – 650 000 Kč - Modrá stuha

Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím:
Diplom za vzorné vedení kroniky: obec Návojná
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: obec Poteč
Diplom za udržování lidových tradic: obec Kelníky
Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze strukturálních fondů: obec Zděchov

Další speciální ocenění hodnotitelské komise:
Cena naděje pro nový život: obec Sazovice
Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji: paní Džoganiková, Kelníky

Komise ocenila další obce za konkrétní oblast v rozvoji venkova, činnosti spolků a přístup k obnově vesnice:
č. obec okres Hodnocení
1 Hostišová Zlín za udržování tradičních duchovních hodnot
2 Kostelany Kroměříž za realizaci bezbariérových opatření v obci
3 Břest Kroměříž za vytvoření nového místa setkávání obyvatel
4 Prusinovice Kroměříž za zajištění ekologické udržitelnosti krajiny
5 Chvalčov Kroměříž za nápaditou propagaci obce
6. Kunovice Vsetín za péči o seniory
7. Ratiboř Vsetín za rozvíjení sportovních aktivit
8. Seninka Vsetín za zapojení občanů do kulturně společenských aktivit obce
9. Topolná Uherské Hradiště za aktivní práci s mládeží
10. Tupesy Uherské Hradiště za realizaci energeticky úsporných opatření
11. Hradčovice Uherské Hradiště za obnovu památek místního významu
12. Lačnov Vsetín za rozvíjení vzdělávacích institucí v obci
13. Študlov Vsetín za naplňování programu obnovy venkova
14. Hostětín Uherské Hradiště za komplexní rozvoj obce
15. Loučka Zlín za vytváření nových tradic v obci
16. Babice Zlín za mimořádně aktivní společenský a spolkový život
17. Machová Zlín za zajištění kvalitních životních podmínek pro mladou generaci

Složení hodnotitelské komise:
Ing. Vojtěch Ryza – předseda komise, starosta obce Lidečko, vítězné obce Vesnice roku 2008 v ČR;
Vladimír Kráčalík – místopředseda komise, starosta obce Újezd vítězné obce Vesnice roku 2009 ve Zlínském kraji;
Ing. Josef Pokorný – Ministerstvo pro místní rozvoj - pracoviště pro Střední Moravu;
Ing. Jiří Kubeša – ředitel Krajské agentury pro zemědělství a rozvoj venkova Vsetín, Mze;
Ing. arch. Jaroslav Novosad – Národní památkový ústav Kroměříž, Ministerstvo kultury ČR; Miroslav Konečný – Svaz měst a obcí ČR, starosta obce Ludslavice;
Ing. Jana Koldová – Zlínský kraj, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu;
Eva Peprníčková – Krajská knihovna Františka Bartoše, Svaz knihovníků a informačních pracovníků