Stavební úpravy na ZŠ Nedašov

Stavební úpravy na ZŠ Nedašov

19.7.2010 byla zahájena další etapa rekonstrukce budovy ZŠ Nedašov.Opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměna skleněných výplní, oken a zateplení stropů pod střechou. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 105 tun/rok a úspoře energie o 1846 GJ/rok.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu  Životního prostředí. Celkové uznatelné náklady jsou 14 880 173 Kč, dotace EU  12 648 147 Kč, dotace SFŽP ČR  744 008 Kč, dotace obce 1 488 018 Kč. foto z akce zde